Spaceship Aurora

Spaceship Aurora er en interaktiv opplevelse der deltakerne drar ut på oppdrag i rommet, løser oppgaver og kommer tilbake til jorda der de får lære mer om hva de har vært med på. Bitbyte ble innleid av Mediafarm AS for å gjøre konsept tegninger, 3d grafikk og utvikling for VR opplevelsen.


Bitbyte AS
Vølstadveien 41 A, 4025 Stavanger
Org. nr: 916 715 161 MVA

Copyright © 2022 Bitbyte AS